982 30 120

Tjenester

Vi behandler plager relatert til kroppsstilling, muskler og ledd, migrene, livsstilssykdommer, fordøyelse, allergier, stress m.m. 

Akupunktur, TCM

Med akupunktur ønsker man å rette opp kroppens ubalanser, styrke immunforsvaret og optimalisere organenes funksjoner. Akupunktur er en helhetlig behandlingsform. Derfor er det viktig å kartlegge kroppens tilstand på best mulig måte.

Under akupunkturbehandlingen stikkes tynne nåler ned i huden i bestemte punkter på meridianer og nervebaner, disse skal virke i ca 25 minutter. Stikket kan noen ganger føles som et lite støt eller stråling. Under behandlingen får man ofte en følelse av tyngde og dyp avslapping.

Læren om akupunktur er over 3000 år gammel og en av verdens eldste behandlingsformer. Det er ikke uten grunn at den fremdeles blir praktisert over hele verden. I mange land er den også en viktig del innenfor det offentlige helsevesenet.

WHO sin liste over lidelser som kan behandles med akupunktur:

 

 • alle former for smerte
 • giktlidelser
 • hodepine og migrene
 • rygg
 • frozen shoulder
 • trigeminusneuralgi
 • tennisalbue
 • hormonelle forstyrrelser
 • menstruasjonsforstyrrelser/problemer
 • mage og tarm
 • bihulebetennelse
 • høyt blodtryk
 • kretsløpsforstyrrelser
 • eksem
 • allergier
 • immunsykdommer

Posturologi

Posturologi er en vitenskap og behandlingsform som leter etter årsaken til smerter i bevegelsesapparatet. Ved å lokalisere årsaken til smerten kan posturologi gi svært tydelig smertereduksjon ved første behandling

Hvorfor posturologi er så effektivt?

Det posturologiske system har som oppgave å holde oss oppreist og i balanse. Disse funksjonene styres sentralt fra hjernen. Hjernen får informasjon fra nervesensorer om vektfordelingen på føttene, øyets stilling i kraniet og om kjeveleddets stilling. Forstyrrelser i vektfordelingen på foten eller spenning i øyemuskulatur eller kjeveleddsmuskulatur, fører til skjevheter, som fører til smerter, balanseproblemer og kognitive forstyrrelser.

Posturologien fjerner årsaken til ulik muskeltonus (muskelspenning), ved å regulere de toniske musklers styringssystemer, altså de musklene som støtter skjelettet. Det betyr at selv meget store skjevheter og smerter forsvinner kort tid etter den posturologiske reguleringen. Denne setter punktum for tilbakevendende smerter, som skyldes skjevheter og spenninger. 80% av alle smerter i hodet, rygg og ledd skyldes tonusproblemer.

Hjernen regulerer automatisk tonus i de toniske musklene utfra informasjon hjernen får fra kroppen. Denne informasjonen fra kroppen kommer hovedsakelig fra føttene, det indre øret og øynene.

Man kan avspenne muskler eller sette på plass ledd gjentatte ganger, men hvis hjernen får opplysninger fra kroppen om at et ledd skal stå på en bestemt måte, vil leddet innta den stillingen igjen og igjen, for å opprettholde likevekten, på tross av at det gir smerter og skjevheter.

Posturologien kan regulere de opplysningene hjernen får om kroppens stilling, slik at de ikke virker forstyrrende. Kroppen inntar da omgående den stillingen den er konstruert for. Musklene slapper av og rygg og ledd får rett belastning. På denne måten unngår man smerter til tross for slitasje og skader.

Reguleringen består i å sette små nåler i nervepunkter i øret, benytte posturologiske såler som har millimeter-tynne innlegg , eller vurdere om briller eller bitt må justeres.

Det posturologiske system utnytter den intelligens nervesystemet har til å komponere den optimale stilling i enhver situasjon.

Posturologi er ikke en alternativ behandlingsform, men den representerer en helt ny måte å tenke på.

Auriculoterapi

Auriculoterapi/fransk øreakupunktur bygger på teorien om at alle kroppens organer og organsystemer er representert i øret. Auriculoterapi har nevrologiske forklaringsmodeller og er svært godt dokumentert.

Auriculoterapi – er i dag anerkjent som diagnose -og behandligsmetode av WHO (Verdens helseorganisasjon). Auriculoterapi er også et eget fag ved medisinerstudiet på 7 franske universiteter og praktiseres av hver 6 franske lege.

Auriculoterapi er en behandlingsform og diagnosemetode som er svært effektiv ved akutte og kroniske plager.

Les mer:

Auriculoterapi ble utviklet av dr Paul Nogier fransk lege og medisinsk forsker i 1951 og senere videreutviklet av sønnen dr.med. Raphael Nogier sammen med kollegaer i Frankrike og internasjonalt. Paul Nogier oppdaget at hele menneskets nervesystem har forbindelse til øret og at det samtidig er behandlingsmessig tilgjengelig. Senere fant han ut at kommunikasjonen med kroppens nervesystem kan oppnås via radialpulsen (pulsen ved håndleddet) denne kalles VAS (les mer under AURICULOMEDISIN.)

Auriculomedisin

Auriculomedisin og Auriculoterapi (nevrologisk akupunktur) henger tett sammen.

Auriculomedisin er diagnostisering og behandling ved bruk av forskjellige farger og frekvenser av lys. Man kan behandle med lys/laser direkte på et smertefullt område på kroppen eller ved stimulering av nervepunkter på øret.

Det viktigste diagnoseverktøy innenfor auriculomedisinen er pulstakning eller VAS (det vaskulære autonome signal) som er en meget presis og raffinert metode å diagnostisere på.

Dr Raphaêl Nogier fra Lyon i Frankrike, begynte på et tidspunkt å forske på hudens følsomhet for lys eller hudens fotopercepsjon.

Han beviste at det eksisterer en klar forbindelse mellom kroppens evne til å restituere og hudens evne til at motta informasjon fra lys. Fotoperception er en viktig kilde til informasjon om kroppens ubalanser og med riktige frekvenser av lys kan man effektivt behandle disse. Det er denne kunnskapen som benyttes når mennesker blir ordinert lysterapi til behandling av for eksempel mørkedepresjon eller hudlidelser. Auriculomedisinen benytter seg av denne kunnskapen i en mer avansert form.

Kostveiledning

Som kostholdsveileder kan jeg hjelpe deg til bedre helse gjennom endring av kosthold og livsstil.

Det finnes sjelden et kosthold som passer til alle. Jeg er ikke tilhenger av bestemte dietter, men sammen finner vi det kosthold som best kan la seg gjennomføre for deg. Jeg tar hensyn til ditt utgangspunkt, din generelle helsetilstand og de utfordringer du måtte ha i din hverdag.

Det er viktig at blodsukkeret holdes stabilt, at fordøyelsen fungerer som den skal og at du unngår mat som trigger betennelsestilstander i kroppen. Kosten vår er vår bensin, det er den som hjelper oss til å fungere på best mulig måte med mest mulig energi i løpet av dagen, spiser vi feil for oss er det som å putte bensin på en dieselbil, da ruller vi ikke så godt!

Mat kan gjøre oss syke, men kan også hjelpe til å forebygge sykdom og behandle allerede oppståtte utfordringer/sykdommer.Enten du vil gå ned i vekt, få et bedre forhold til mat og kalorier, ønsker å yte bedre, få mer energi eller sliter med livsstilsrelaterte plager kan jeg gjennom min allsidige kompetanse hjelpe deg på rett vei.

Kosmetisk akupunktur

Hvordan virker kosmetisk akupunktur?

Det er mange grunner til at kosmetisk akupunktur er en effektiv metode for å holde ansiktet friskt og vitalt.  Ved å plassere små  nåler i huden induseres produksjon av kollagen og elastin. Kollagen og elastin er proteinfibre som finnes i hudcellene disse er ansvarlige for hudens struktur og elastisitet. Tynne intradermal nåler plasseres horisontalt inn i rynken og blir stående i 20-30 minutter. Selv om det ikke er noe synlig sår i huden er det blitt laget et mikrotraume i dermallaget. Under helingsprosessen vil hudceller innenfor en radius på 1-2 mm rundt området som er behandlet frigi vekstsignaler til hudens stamceller. Disse stamcellene stimulerer rask vekst av bla fibroblaster som er sårhelende celler. Disse beveger seg raskt til det «skadede» område for å hele huden. Deretter forvandler fibroblastene seg til kollagen fibre som integreres med det kollagenet som allerede er tilstede i øvre dermis. De nye kollagenfibrene gjør huden tykkere, fyller inn rynker og påvirker vekst av nye friske hudceller. Gjennom en serie av behandlinger vil huden fornye seg selv og mange føler ikke lenger noe behov for å injisere fillere og toxiner.

Hjemmeside opprettet av